Organizační….

V sobotu 30.10.2015 proběhla členská schůze k projednání nových stanov našeho Sokolu a byla představena studie úpravy stávající klubovny a sálu. Nové stanovy jsou nutnosti vzhledem k aktualizaci Občanského zákoníku a také proto, že stávající stanovy mají přes 20 let a jsou již morálně nedostačující.

Nové stanovy sebou přinášejí nutnost obnovení členství zasláním aktuální přihlášky (verze pro dospělé nebo děti naleznete v sekci dokumenty).  Pro ty, kdo nemají možnost si přihlášku vytisknout doma, jsou připraveny na obci u p. Smilkové, kde také můžete vyplněnou přihlášku zanechat. Členové jednotlivých oddílů mají možnost si přihlášku vyzvednou a odevzdat u svých vedoucích oddílů (cvičení: p. Stuchlíková, nohejbal: p. Palát, tenis: p. Plšek Dušan, vodácký a turistický p. Smilková, Volejbal: p. Alena Kotrlová roz. Palátová. Uzávěrka přihlášek proběhne 15. prosince, tak abychom ještě stihli do konce roku veškeré úřední náležitosti. Budeme rádi když přihlášku za sebe nebo své děti podáte včas. Přihlášky podané později, budou zpracovány až v roce 2016.

Na závěr členské schůze pan Ing. Karel Hurta představil studii rekonstrukce stávající klubovny a sálu. Podívejte se prosím na příslušnou stránku v sekci dokumenty, kde naleznete výkresy a návrhy možných úprav.

východní pohled