Dětský maškarní ples 2018

TJ sokol Bystřička uspořádal v sobotu 3.března 2018 maškarní ples pro děti. Je potěšující, že zájem dětí a rodičů je každý rok větší což se také projevilo na počtu masek našich dětí. Nezbývá než poděkovat organizátorů za skvělou akci, na které se děti dobře bavily a doufat, že příští rok pro nás zase něco krásného vymyslí. Pro ilustraci pár fotek…