Archiv štítku: dokumenty

Výroční členská schůze

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU (členskou schůzi) TJ Sokol Bystřička

která se bude konat dne 30.ledna 2016 od 15.30 hodin v sále SPORTKLUBU v areálu U Lukášů.

návrh programu jednání:
  1. Zahájení (schválení programu jednání)
  2. Procedurální záležitosti
  3. Zpráva o činnosti
  4. Zpráva o hospodaření
  5. Zpráva kontrolní komise
  6. Zpráva mandátové komise
  7. Novela Stanov TJ
  8. Volby orgánů TJ
  9. Diskuze
  10. Návrhy na usnesení a závěr

V Bystřičce dne 15.1.2016

Za TJ Sokol Bystřička (výkonný výbor)

Ing. Karel Hurta