Přihláška člena TJ Sokol Bystřička – dítě

Přihlášku ke stažení naleznete v sekci „dokumenty
zde je WORD soubor  nebo   zde PDF soubor


TJ SOKOL Bystřička, IČO 68 898 398

756 24 Bystřička

Přihláška k členství ve spolku TJ SOKOL Bystřička  – dítě

Podáním této přihlášky vyjadřuji svůj zájem stát se členem spolku  TJ SOKOL Bystřička a aktivně se podílet na jeho činnosti. Potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil(a) se stanovami spolku.  Souhlasím se stanovami, zásadami a cíli spolku a zavazuji se jeho stanovy dodržovat.

 

Jméno dítěte: Příjmení dítěte:
Datum narození:
Adresa bydliště:                                                  Rodné číslo :

 

Kontaktní adresa (pokud se liší od adresy bydliště):

Pojišťovna: Zdravotní stav:
Jméno zákonného zástupce: Příjmení zákonného zástupce:
Telefon a email:
Žádám o členství v oddíle :
Poznámky :

 

 

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE

 

Prohlašuji, že dítě je zdravotně způsobilé navštěvovat výše uvedené zájmové spolky.

Souhlasím s uchováváním, zpracováním a použitím mých uvedených osobních dat a údajů pro účely a potřebu TJ SOKOL Bystřička v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Souhlasím s uveřejněním fotografií, případně prací dítěte na prezentačních materiálech a webu TJ SOKOL Bystřička .

Se stanovami TJ SOKOL Bystřička se můžete podrobně seznámit na www.tjsokolbystricka.cz

 

 

 

Bystřička dne :                                          Podpis zákonného zástupce:

 

 

SEZNAM ODDÍLŮ TJ SOKOL BYSTŘIČKA :

  • NOHEJBALOVÝ ODDÍL
  • TENISOVÝ ODDÍL
  • ŠACHOVÝ ODDÍL
  • TURISTICKÝ ODDÍL
  • VODÁCKÝ ODDÍL
  • VOLEJBALOVÝ ODDÍL
  • REKREAČNÍ CVIČENÍ
  • Jiné oddíly dle zájmu

 

Oficiální web TJ Sokol Bystřička

%d bloggers like this:

pokračováním v prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním cookies more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close