Přihláška člena TJ Sokol Bystřička – dospělý

Přihlášku ke stažení naleznete v sekci „dokumenty
zde je WORD soubor  nebo   zde PDF soubor


TJ SOKOL Bystřička, IČO 68 898 398

Bystřička 756 24

Přihláška k členství ve spolku TJ SOKOL Bystřička – dospělí

Podáním této přihlášky vyjadřuji svůj zájem stát se členem spolku  TJ SOKOL Bystřička a aktivně se podílet na jeho činnosti. Potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil(a) se stanovami spolku.  Souhlasím se stanovami, zásadami a cíli spolku a zavazuji se jeho stanovy dodržovat.

Jméno : Příjmení :
Datum narození:                                                   Rodné číslo :
Adresa bydliště:

Kontaktní adresa (pokud se liší od adresy bydliště):

Pojišťovna: Zdravotní stav:
Telefon: E mail:
Žádám o členství v oddílu :
DRUH ČLENSTVÍ : řádné            přidružené

v  Vyberte si druh členství

v  Rozdíl v právech a povinnostech k nahlédnutí ve Stanovách TJ SOKOL Bystřička

Pokud můžete jakkoli přispět k realizaci cílů sdružení uveďte, prosím, své možnosti, dovednosti nebo jiné připomínky:

 

PROHLÁŠENÍ

 

Souhlasím s uchováváním, zpracováním a použitím mých výše uvedených osobních dat a údajů pro účely a potřebu TJ SOKOL Bystřička v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Souhlasím s uveřejněním anonymních fotografií, případně prací  na prezentačních materiálech a webu TJ SOKOL Bystřička .

Se stanovami TJ SOKOL Bystřička se můžete podrobně seznámit na www.tjsokolbystricka.cz

 

 

Bystřička dne :                                          Podpis:

 

SEZNAM ODDÍLŮ TJ SOKOL BYSTŘIČKA :

  • NOHEJBALOVÝ ODDÍL
  • TENISOVÝ ODDÍL
  • ŠACHOVÝ ODDÍL
  • TURISTICKÝ ODDÍL
  • VODÁCKÝ ODDÍL
  • VOLEJBALOVÝ ODDÍL
  • REKREAČNÍ CVIČENÍ
  • Jiné oddíly dle zájmu

Oficiální web TJ Sokol Bystřička

%d bloggers like this:

pokračováním v prohlížení tohoto webu souhlasíte s používáním cookies more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close