Archiv rubriky: Dokumenty

Výroční členská schůze

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU (členskou schůzi) TJ Sokol Bystřička

která se bude konat dne 30.ledna 2016 od 15.30 hodin v sále SPORTKLUBU v areálu U Lukášů.

návrh programu jednání:
  1. Zahájení (schválení programu jednání)
  2. Procedurální záležitosti
  3. Zpráva o činnosti
  4. Zpráva o hospodaření
  5. Zpráva kontrolní komise
  6. Zpráva mandátové komise
  7. Novela Stanov TJ
  8. Volby orgánů TJ
  9. Diskuze
  10. Návrhy na usnesení a závěr

V Bystřičce dne 15.1.2016

Za TJ Sokol Bystřička (výkonný výbor)

Ing. Karel Hurta

Organizační….

V sobotu 30.10.2015 proběhla členská schůze k projednání nových stanov našeho Sokolu a byla představena studie úpravy stávající klubovny a sálu. Nové stanovy jsou nutnosti vzhledem k aktualizaci Občanského zákoníku a také proto, že stávající stanovy mají přes 20 let a jsou již morálně nedostačující.

Nové stanovy sebou přinášejí nutnost obnovení členství zasláním aktuální přihlášky (verze pro dospělé nebo děti naleznete v sekci dokumenty).  Pro ty, kdo nemají možnost si přihlášku vytisknout doma, jsou připraveny na obci u p. Smilkové, kde také můžete vyplněnou přihlášku zanechat. Členové jednotlivých oddílů mají možnost si přihlášku vyzvednou a odevzdat u svých vedoucích oddílů (cvičení: p. Stuchlíková, nohejbal: p. Palát, tenis: p. Plšek Dušan, vodácký a turistický p. Smilková, Volejbal: p. Alena Kotrlová roz. Palátová. Uzávěrka přihlášek proběhne 15. prosince, tak abychom ještě stihli do konce roku veškeré úřední náležitosti. Budeme rádi když přihlášku za sebe nebo své děti podáte včas. Přihlášky podané později, budou zpracovány až v roce 2016.

Na závěr členské schůze pan Ing. Karel Hurta představil studii rekonstrukce stávající klubovny a sálu. Podívejte se prosím na příslušnou stránku v sekci dokumenty, kde naleznete výkresy a návrhy možných úprav.

východní pohled

 

ČLENSKÁ SCHŮZE

Výkonný výbor TJ Sokol Bystřička zve tímto Vás, řádné členy i ostatní příznivce na

ČLENSKOU SCHŮZI TJ Sokol Bystřička

která se bude konat v sobotu  31.10. 2015 v sále SPORTKLUBU u Lukášů, začátek v 16:00 hodin.

Hlavním bodem programu bude  projednání nových Stanov TJ Sokol Bystřička. Tímto dnem bude zahájena registrace členů podle nových stanov TJ Sokol Bystřička.

Návrh stanov je k dispozici na webových stránkách TJ Sokol Bystřička, v tištěné podobě (k nahlédnutí) ve SPORTKLUBU na hřišti U Lukášů a na Obecním úřadě v Bystřičce.