Archiv štítku: schůze

Výroční členská schůze

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU (členskou schůzi) TJ Sokol Bystřička

která se bude konat dne 30.ledna 2016 od 15.30 hodin v sále SPORTKLUBU v areálu U Lukášů.

návrh programu jednání:
  1. Zahájení (schválení programu jednání)
  2. Procedurální záležitosti
  3. Zpráva o činnosti
  4. Zpráva o hospodaření
  5. Zpráva kontrolní komise
  6. Zpráva mandátové komise
  7. Novela Stanov TJ
  8. Volby orgánů TJ
  9. Diskuze
  10. Návrhy na usnesení a závěr

V Bystřičce dne 15.1.2016

Za TJ Sokol Bystřička (výkonný výbor)

Ing. Karel Hurta

ČLENSKÁ SCHŮZE

Výkonný výbor TJ Sokol Bystřička zve tímto Vás, řádné členy i ostatní příznivce na

ČLENSKOU SCHŮZI TJ Sokol Bystřička

která se bude konat v sobotu  31.10. 2015 v sále SPORTKLUBU u Lukášů, začátek v 16:00 hodin.

Hlavním bodem programu bude  projednání nových Stanov TJ Sokol Bystřička. Tímto dnem bude zahájena registrace členů podle nových stanov TJ Sokol Bystřička.

Návrh stanov je k dispozici na webových stránkách TJ Sokol Bystřička, v tištěné podobě (k nahlédnutí) ve SPORTKLUBU na hřišti U Lukášů a na Obecním úřadě v Bystřičce.