Přihláška člena TJ Sokol Bystřička – dospělý

Přihlášku ke stažení naleznete v sekci „dokumenty
zde je WORD soubor  nebo   zde PDF soubor


TJ SOKOL Bystřička, IČO 68 898 398

Bystřička 756 24

Přihláška k členství ve spolku TJ SOKOL Bystřička – dospělí

Podáním této přihlášky vyjadřuji svůj zájem stát se členem spolku  TJ SOKOL Bystřička a aktivně se podílet na jeho činnosti. Potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil(a) se stanovami spolku.  Souhlasím se stanovami, zásadami a cíli spolku a zavazuji se jeho stanovy dodržovat.

Jméno : Příjmení :
Datum narození:                                                   Rodné číslo :
Adresa bydliště:

Kontaktní adresa (pokud se liší od adresy bydliště):

Pojišťovna: Zdravotní stav:
Telefon: E mail:
Žádám o členství v oddílu :
DRUH ČLENSTVÍ : řádné            přidružené

v  Vyberte si druh členství

v  Rozdíl v právech a povinnostech k nahlédnutí ve Stanovách TJ SOKOL Bystřička

Pokud můžete jakkoli přispět k realizaci cílů sdružení uveďte, prosím, své možnosti, dovednosti nebo jiné připomínky:

 

PROHLÁŠENÍ

 

Souhlasím s uchováváním, zpracováním a použitím mých výše uvedených osobních dat a údajů pro účely a potřebu TJ SOKOL Bystřička v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Souhlasím s uveřejněním anonymních fotografií, případně prací  na prezentačních materiálech a webu TJ SOKOL Bystřička .

Se stanovami TJ SOKOL Bystřička se můžete podrobně seznámit na www.tjsokolbystricka.cz

 

 

Bystřička dne :                                          Podpis:

 

SEZNAM ODDÍLŮ TJ SOKOL BYSTŘIČKA :

  • NOHEJBALOVÝ ODDÍL
  • TENISOVÝ ODDÍL
  • ŠACHOVÝ ODDÍL
  • TURISTICKÝ ODDÍL
  • VODÁCKÝ ODDÍL
  • VOLEJBALOVÝ ODDÍL
  • REKREAČNÍ CVIČENÍ
  • Jiné oddíly dle zájmu

Oficiální web TJ Sokol Bystřička